Dostawcy usług druku 3d w Biała (Polska)


Poniżej możesz zobaczyć listę wszystkich dostawców druku 3D w wybranym przez Ciebie mieście.
Nazwa firmy Czas reakcji Wspierane materiały i technologie Profil dostawcy
3D Shapers Sp. z o.o. Dostawca jest firmą
Płatnik VAT
Materiały: Plastik (ABS), Plastik (PLA), Plastik rozpuszczalny w wodzie (PVA - polialkohol winylowy), TGlase
Technologie: FDM (Łączenie stopionego materiału)