Dostawcy usług druku 3d w Zielonki (Polska)


Poniżej możesz zobaczyć listę wszystkich dostawców druku 3D w wybranym przez Ciebie mieście.
Nazwa firmy Czas reakcji Wspierane materiały i technologie Profil dostawcy
3D Pracownia Dostawca jest firmą
Płatnik VAT
Materiały: Plastik (PLA)
Technologie: FDM (Łączenie stopionego materiału)