Badanie rynku druku 3D w Polsce


Druga część raportu znajduje się pod tym adresem.

Trzecia część raportu znajduje się pod tym adresem.

O badaniu


Druk 3D jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w świecie nowych technologii, a kolejne informacje dochodzące z najprzeróżniejszych źródeł – czy to od wielkich, międzynarodowych korporacji, które zapowiadają wejście na rynek druku 3D, czy początkujących start-upów prezentujących, nowe i innowacyjne rozwiązania, tylko umacniają jego pozycję. Wszelkiego rodzaju badania wskazują jednoznacznie olbrzymi wzrost zarówno wartości rynku druku 3D na świecie, jak i jego olbrzymią dynamikę wzrostu.

Niestety wszystkie tego typu opracowania mają jedną istotną wadę – albo mają charakter globalny, albo dotyczą jedynie wybranych państw (np. USA, Chiny, kraje Europy Zachodniej). Brakuje jakichkolwiek twardych danych dotyczących rynku polskiego. Dlatego postanowiliśmy jako Printelize wyjść naprzeciw oczekiwaniom licznych grup – począwszy od przedstawicieli mediów, a skończywszy na firmach lub osobach pragnących wejść w tą branżę, i przeprowadzić pierwsze tego typu badania.

Niniejszy raport z badania rynku druku 3D w Polsce został przeprowadzony przez Fundację Centrum Innowacji FIRE na zlecenie Printelize. Głównym celem badania było określenie potencjału rynku druku 3D w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju.

Z uwagi na swoją objętość, raport został podzielony na trzy części, które będą sukcesywnie publikowane na łamach naszego serwisu. Co ważne, skupiliśmy się wyłącznie na danych dotyczących Polski wychodząc z założenia, iż raporty dotyczące rynków światowych są na tyle łatwo dostępne w Internecie, iż nie będziemy ich duplikować, koncentrując się wyłącznie na tym co najważniejsze.

Pierwsza część raportu dotyczy metodologii przeprowadzonego badania, opisu grupy badawczej oraz specyfiki firm tworzących branżę druku 3D w Polsce. Druga część raportu prezentuje rynek usług druku 3D, a trzecia segmentację rynku, jego wielkość oraz perspektywy rozwoju. Na koniec znajdzie się również podsumowanie wyników całego badania. Poszczególne części raportów będą publikowane w odstępach tygodniowych.

Kto uczestniczył w badaniu?


W badaniu wzięli udział właściciele i pracownicy podmiotów działających w branży druku 3D w Polsce. Do badania wytypowano 138 przedsiębiorców, z których 97 wzięło w nim udział (miernik sukcesu – 70,3%). Przedsiębiorców typowano na podstawie bazy użytkowników Printelize, katalogów firmowych dostępnych w sieci oraz wyszukiwania organicznego w wyszukiwarkach internetowych.

Na podstawie danych zarejestrowanych klientów Printelize zidentyfikowano także 14 osób fizycznych, posiadających drukarki 3D, lecz nieprowadzących działalności gospodarczej. Ze względu na częsty brak zainteresowania udziałem w badaniu, jak również marginalne znaczenie tych osób jako uczestników rynku druku 3D, ostatecznie nie zostały one uwzględnione w badaniu, którego zakres został ograniczony do przedsiębiorców.

W badaniu wykorzystano metodę indywidualnego wywiadu telefonicznego, kwestionariuszowego (CATI, ang. Computer Assisted Telephone Interviewing). Dzięki zastosowanej technice wywiadu zapewniono respondentom poczucie anonimowości i wysoki procent wykonania próby zapewniający reprezentatywność, a także możliwość stałej kontroli nad przebiegiem wywiadu i jakością uzyskiwanych danych. Ankieta zawierała pytania zamknięte, otwarte i półotwarte. Zastosowano głównie pytania o charakterze klasyfikacyjnym.

Badanie miało miejsce w pierwszej połowie 2015 roku.

Poziom dotarcia do respondentów

Poziom dotarcia do respondentów

Specyfika firm tworzących rynek druku 3D w Polsce


W odpowiedzi na pytanie „Od ilu lat firma działa na rynku?” uczestnicy badania w przeważającej części (52,6%) podawali: rok lub krócej niż rok. Firmy działające dłużej niż 4 lata to 11,3% uczestników rynku. Kolejne 21,6% firm działa na rynku od 2 lat, nieco ponad 11% firm działa od ponad 4 lat, jednak w większości były to firmy, które dotychczas prowadziły także inną działalność gospodarczą. Polska branża druku 3D jest zatem bardzo młoda.

Od ilu lat firma działa na rynku druku 3D

Od ilu lat firma działa na rynku druku 3D

Ze względu na fakt, że na polskim rynku druku 3D przeważają firmy młode - są to głównie mikro przedsiębiorcy, w tym firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W badanej grupie 85,6% przedsiębiorców to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 pracowników i o obrocie rocznym do 2 mln Euro), w tym 27,8% to firmy jednoosobowe. Na rynku działają 3 duże firmy.

Wielkość przedsiębiorców

Wielkość przedsiębiorców

W blisko 70% przypadków osobą udzielającą odpowiedzi w badaniu był właściciel, współwłaściciel lub prezes zarządu przedsiębiorstwa. Podczas badania charakterystyczne było bardziej pozytywne nastawienie właścicieli firm co do rozwoju rynku druku 3D niż nastawienie udzielających odpowiedzi pracowników.

Osoba udzielająca odpowiedzi

Osoba udzielająca odpowiedzi

Obszary działalności firm z branży druku 3D w Polsce z podziałem na regiony kraju


Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzono analizę lokalizacji podmiotów zaangażowanych komercyjnie w zagadnienia druku 3D. Najwięcej firm funkcjonuje na obszarze województwa mazowieckiego (23% firm biorących udział w badaniu). W dalszej kolejności najwyższa koncentracja firm występuje w woj. śląskim (15%), wielkopolskim (12%), małopolskim (10%), a następnie w woj. łódzkim (9%) i dolnośląskim (7%).

Udział pozostałych regionów nie przekracza 5% całkowitej liczby zidentyfikowanych podmiotów. W wyniku przeprowadzonej analizy można dostrzec silną korelację między rozwojem nowoczesnego przemysłu w regionie, a intensywnością oferty związanej z drukiem 3D. Wyjątkiem jest tu woj. pomorskie (4%), które występuje w grupie regionów charakteryzujących się względnie tradycyjnym przemysłem i dużymi obszarami terenów rolniczych, takich jak lubelskie – 4% lub podkarpackie – 4%).

Nasycenie podmiotami oferującymi produkty/usługi w zakresie druku 3D

Nasycenie podmiotami oferującymi produkty/usługi w zakresie druku 3D

Na podstawie analizy mapy obszarów działalności firm można jasno zauważyć, iż nie licząc woj. Mazowieckiego (przede wszystkim Warszawa) oraz Wielkopolskiego (przede wszystkim Poznań), największe skupisko firm z branży druku 3D w Polsce znajduje się na obszarze Południowej i Południowo-Zachodniej Polski.

Co ciekawe, na tym tle najbardziej wyróżnia się Kraków, z którego pochodzi kilka kluczowych z punktu widzenia Polskiej branży druku 3D podmiotów działających w obszarze produkcji i/lub dystrybucji drukarek 3D.

Rodzaje prowadzonych działalności


Ponad 56% respondentów objętych badaniem zajmuje się więcej niż jednym rodzajem działalności. Najliczniejszą grupę spośród respondentów zajmujących się tylko jednym rodzajem działalności związanym z drukiem 3D stanowią oferenci usług na drukarkach 3D (prawie 25%), kolejni są producenci drukarek 3D (8 firm) i dystrybutorzy drukarek 3D, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów związanych z drukiem 3D (5 firm).

Oferenci na rynku druku 3D

Oferenci na rynku druku 3D

W części II raportu znajdziecie...


W drugiej części naszego raportu znajdziecie Państwo informacje na temat producentów i dystrybutorów drukarek 3D na rynku polskim, firm świadczących usługi druku 3D oraz firm zajmujących się innymi formami działalności orbitującymi wokół zagadnienia technologii przyrostowych.

Druga część raportu znajduje się pod tym adresem.

Jeśli chcesz być poinformowany o dostępności kolejnej części badania polub nasz profil na portalu Facebook.

Informacja odnośnie rozpowszechniania niniejszego raportu


Informacje zawarte na niniejszej stronie można rozpowszechniać postępując według następujących zasad:

  1. Publikacje powinny zawierać link zwrotny do raportu oraz strony Printelize.com niezawierający atrybutów rel=”nofollow” lub rel=”noindex”.
  2. Wszelkie wykresy, obrazy, grafiki powinny zawierać logo Printelize oraz informację o źródle ich pochodzenia (adres strony internetowej Printelize.com).
  3. Wszelkie publikacje powinny mieć formułę opracowania, interpretacji, omówienia, odniesienia się do niniejszego raportu. Nie należy kopiować go w całości.

W razie wątpliwości lub pytań odnośnie możliwości publikacji na zasadzie white-label prosimy o kontakt na adres email: info@printelize.com.