Badanie rynku druku 3D w Polsce część II


Pierwsza część raportu znajduje się pod tym adresem.

Trzecia część raportu znajduje się pod tym adresem.

Część I badania w pigułce


W zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność opublikować pierwszą część naszego raportu poświęconego badaniu polskiej branży druku 3D. Jest to pierwsza tak duża i szeroka inicjatywa badawcza, mająca na celu zmierzenie i oszacowanie rzeczywistej wielkości rodzimego rynku druku 3D. Pierwsza część dotyczyła opisu samego badania oraz specyfiki firm w nim uczestniczących, niniejsza część jest poświęcona firmom produkującym lub dystrybuującym drukarki 3D oraz materiały eksploatacyjne, jak również firmom świadczącym usługi w obszarze druku 3D.

Dla przypomnienia: w badaniu wzięło udział 97 firm (na 138 zidentyfikowanych), z czego znakomita większość to mikroprzedsiębiorstwa. Połowa z nich funkcjonuje zaledwie od ok. 1 roku. Pełna wersja pierwszej części raportu znajduje się pod tym adresem.

Polscy producenci drukarek 3D


Pierwsze firmy produkujące drukarki 3D pojawiły się na rynku w latach 2011-2013. Pierwszą firmą była pochodząca z Darłowa firma Unique Design (obecnie 3NOVATICA z siedzibą w Warszawie), a następnie RapCraft z Poznania (już nie istnieje) oraz Omni3D z Poznania, ZMorph z Wrocławia i Zortrax z Olsztyna.

Obecnie na rynku producentów drukarek 3D funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów, jednakże tylko kilka z nich może pochwalić się dużym zasięgiem sprzedaży, dystrybucją o zasięgu międzynarodowym jak również większą ilością pracowników.

Wśród krajowych producentów charakterystyczny jest trend rozwoju produkcji w kierunku niskobudżetowych drukarek 3D, jednak nie ma producentów drukarek o wartości powyżej 15.000 dolarów. Cena sprzedaży polskich drukarek 3D na rynkach światowych wynosi od 1.500 do 5.000 dolarów brutto.

Mimo sporej rozpoznawalności na świecie i kilku markach posiadających obecnie status międzynarodowych (Zortrax, ZMorph), na światowym rynku przodują firmy amerykańskie, holenderskie, chińskie, tajwańskie, czy niemieckie.

Niestety, brakuje dokładnych danych na temat wielkości sprzedaży urządzeń w Polsce, a ponadto brak jest danych nt. udziału polskich firm w tym rynku. Tak więc oszacowanie polskiego rynku jest bardzo trudne. Z przeglądu aktywności głównych krajowych producentów – Zortrax, Zmorph3D, 3DGence, 3NOVATICA, 3DKreator, Monkeyfab, czy Omni3D wynika, że ich łączna produkcja w 2015 r. wyniesie ok. 10 tys. drukarek 3D, co przekłada się na wartość obrotów przekraczającą 40 mln PLN. Poziom sprzedaży dotyczy naturalnie ujęcia światowego, nie samej Polski.

Polscy dystrybutorzy drukarek 3D


W Polsce działa 33 dystrybutorów drukarek 3D, podzespołów do drukarek oraz akcesoriów, w tym 7 dystrybutorów wyłącznych na Polskę.

Charakterystyka dystrybutorów

Charakterystyka dystrybutorów

Produkcją oprogramowania płatnego zajmuje się 6 respondentów, a dystrybucją oprogramowania - 7 respondentów. Trzy firmy oferują oprogramowanie w wersji open source. Dystrybucją skanerów 3D zajmuje się 6 respondentów.

Firmy świadczące usługi druku 3D w Polsce


W trakcie badania zidentyfikowano 75 firm, które prowadzą działalność usługową w zakresie druku 3D. 96% z nich wykonuje wydruki 3D, 58,6% firm zajmuje się także modelowaniem, a ponad 21% skanowaniem 3D. Trzy firmy świadczące usługi, jednak niewykonujące wydruków, zajmują się głównie: skanowaniem 3D i inżynierią odwrotną (reverse engeneering), wykończeniem powierzchni gotowych wydruków oraz pośrednictwem w zakresie wykonywania wydruków 3D.

Dywersyfikacja usługodawców druku 3D

Dywersyfikacja usługodawców druku 3D

Nie wszyscy respondenci świadczący usługi wydruku udzielili odpowiedzi na temat liczby posiadanych drukarek 3D. Ponad połowa z respondentów, którzy udzielili odpowiedzi, deklaruje posiadanie drukarki 3D / drukarek 3D do celów usługowych, zaś 9 respondentów wykorzystuje drukarki 3D jedynie do potrzeb własnych. Średnia deklarowana ilość drukarek 3D wykorzystywanych do celów usługowych wynosi 4,8 szt./firmę. Wartość średnia nie daje jednak faktycznego obrazu ilości posiadanych drukarek 3D ponieważ ponad 47% respondentów deklaruje posiadanie do celów usługowych jednej drukarki 3D, a niecałe 14% respondentów posiada więcej niż 5 drukarek 3D do celów usługowych.

Wielkość parku maszynowego usługodawców

Wielkość parku maszynowego usługodawców

40 respondentów zdecydowało się na podanie przeciętnej liczby świadczonych w ciągu miesiąca usług. Średnia arytmetyczna tej wielkości to ponad 100 usług w miesiącu na przeciętnego przedsiębiorcę. Dokładniejszy obraz sytuacji prezentuje poniższy wykres, z którego wynika, że ponad 57% firm świadczy do 10 usług w miesiącu, a nieco ponad 12% firm – więcej niż 20 usług miesięcznie.

Deklarowana przeciętna liczba usług druku 3D w miesiącu

Deklarowana przeciętna liczba usług druku 3D w miesiącu

Na pytanie o średnią wartość zamówienia, odpowiedzi udzieliło 64 respondentów, a ponad 45% badanych z różnych względów miała problem z określeniem tej wartości. Główną przyczyną była duża rozpiętość cenowa poszczególnych rodzajów usług, zależna często od stopnia przygotowania projektu do wydruku. W oparciu o informacje podane przez 35 respondentów, średnią wartość zamówienia określono na 1.575,43 PLN.

Na podstawie ostrożnych estymacji, które mogą być obarczone błędem wynikającym z uśrednionej wartości usługi i rzetelności udzielonych odpowiedzi oszacowano, że:

 • firmy wykonujące do 10 usług miesięcznie mają nieco ponad 12% udziału w wartości krajowego rynku usług,
 • firmy, które wykonują do 20 usług miesięcznie, mają blisko 13% wartości rynku,
 • natomiast blisko 74% wartości rynku wypracowuje 5 z badanych firm, które świadczą powyżej 100 usług miesięcznie.

Biorąc pod uwagę informacje o wartości wykonywanych usług, udzielone przez 35 przedsiębiorców, można oszacować, że rynek usług druku 3D w Polsce jest wart ponad 26 mln PLN rocznie. Firmy planują także dalszy rozwój usług – szczególnie w oparciu o wykorzystanie do druku nowych materiałów.

Przedsiębiorców zapytano także o średni czas realizacji usług. 42 respondentów podało informacje w zakresie średniego czasu realizacji zamówienia. Na podstawie uzyskanych danych określono, że średnia arytmetyczna czasu realizacji zamówienia wynosi ok. 2,5 dnia.

Średni czas realizacji usługi

Średni czas realizacji usługi

Wielu respondentów zwracało uwagę, że bardzo trudno podać przeciętny czas realizacji usługi, gdyż jest on zależny od wielu czynników, między innymi od:

 • stopnia przygotowania projektu i poziomu jego skomplikowania,
 • ilości drukowanych elementów (produkcja nisko seryjna),
 • technologii wydruku i szybkości pracy drukarki 3D.

W największej grupie (ponad 45%) znaleźli się zarówno respondenci, który deklarowali wykonanie usługi w ciągu jednego dnia jak też deklarujący kilkugodzinny czas wykonania usługi. Blisko 20% usług świadczonych przez respondentów ma charakter usług kompleksowych, zazwyczaj połączonymi z przygotowaniem projektu komputerowego lub usługami produkcji niskoseryjnej obejmującymi wydruk wielu powtarzalnych elementów, w ramach tej samej usługi.

W badaniu polskiego rynku druku 3D zauważamy, że najpopularniejszy sprzęt, jakim dysponują przedsiębiorcy wykonujący usługi, należy do dwóch pierwszych z prezentowanych 3 grup:

 • wysokobudżetowe, profesjonalne drukarki 3D wykonujących druk 3D z wielu materiałów; przeważają drukarki 3D firmy Stratasys Ltd (modele Object 24, Object 30 i uPrint SE), ale także klasy Fortus, firmy 3D Systems (modele ProJetZ160 i ProJet 1000),
 • niskobudżetowe drukarki 3D z tzw. średniej półki cenowej; najpopularniejszymi są drukarki 3D olsztyńskiej firmy Zortrax (model Zortrax M200), amerykańskiej firmy MakerBot - Replicator Original i 5th Gen, czy też chińskiej PP3DP Company (grupa TierTime) - model UP! Plus 2,
 • niskobudżetowe drukarki 3D, na których są drukowane głównie modele z PLA – urządzenia klasy RepRap, Monkeyfab PRIME, 3NOVATICA GATE i inne.

Producenci i dystrybutorzy filamentów materiałów eksploatacyjnych


Na rynku pojawia się coraz więcej producentów filamentów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek 3D. Wśród najpopularniejszych materiałów do druku są: ABS i PLA używane w technologii FDM. Daleko za nimi: nylon, poliwęglany, drewno, metale i materiały ceramiczne i żywice.

Polski rynek filamentów oraz skanerów jest jeszcze słabo rozwinięty. Wśród respondentów zidentyfikowano 8 krajowych producentów filamentów oraz 16 dystrybutorów filamentów firm zagranicznych, głównie niemieckich.

Inne obszary działalności związanej z drukiem 3D


Oprócz działalności związanej z prototypowaniem i wykonywaniem wydruków 3D, firmy prowadzą także inne działania. Jest to znacząca grupa 36. przedsiębiorców. W ramach innej działalności oferowano głównie:

 • działalność szkoleniowa i edukacyjna (17 firm),
 • rozwój usług serwisowych dla użytkowników drukarek 3D (5 firm),
 • specjalistyczne doradztwo projektowe (1 firma),
 • organizacja imprez związanych z popularyzacją tej formy druku (3 firmy).

Należy zwrócić uwagę, że producenci drukarek w segmencie DIY i drukarek najtańszych stawiają na działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, natomiast firmy prowadzące zaawansowane usługi druku 3D, w tym inżynierię odwrotną, prowadzą wysokospecjalistyczne doradztwo, związane często z przygotowaniem kadr dla działów konstrukcyjnych i projektowych wykorzystujących prototypowanie w swojej działalności.

Dywersyfikacja działalności z pominięciem drukowania 3D

Dywersyfikacja działalności z pominięciem drukowania 3D

W części III raportu znajdziecie...


W trzeciej części naszego raportu znajdziecie Państwo informacje na temat segmentacji rynku druku 3D, sposobów sprzedaży produktów i usług oraz wielkości polskiego rynku i jego perspektyw na rozwój w nadchodzących latach.

Trzecia część raportu znajduje się pod tym adresem.

Jeśli chcesz być poinformowany o dostępności kolejnej części badania polub nasz profil na portalu Facebook.